หน้าแรก 
 
Unknown column 'b.category_no' in 'on clause' - SELECT a.content_category_no , a.name_th FROM content_category a LEFT JOIN content_custom b ON b.category_no = a.content_category_no WHERE a.category_type = 'categorylist ' GROUP BY a.content_category_no , a.name_th