หน้าแรก 
 
   
 
การชำระเงิน
 
วิธีการชำระเงิน ทำอย่างไร ?
ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM
  ชื่อบัญชี : บริษัท เพาเวอร์พอยท์ โปรดักท์ จำกัด
 
ธนาคารกสิกรไทย
  สาขา : ถ.พระรามที่ 2
  ประเภท : ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี : 711-2-74647-6
ธนาคารกรุงเทพ
  สาขา : ถนนพระรามที่ 2 กม. 7
  ประเภท : ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี : 228-4-01444-2
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา : ลาดพร้าว 111
  ประเภท : กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี : 052-3-04053-9
 

2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย หรือเงินสดที่

  บริษัท เพาเวอร์พอยท์ โปรดักท์ จำกัด
  69/118 หมู่ 4 ถนนบางกระดี่ ซอย 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เมื่อท่านทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแฟกซ์มาที่ (02) 867-3373 หรือ
สแกนใบนำฝากส่งมาที่ info@powerpointproduct.com ทั้งนี้โปรดระบุชื่อเว็บไซต์ของท่านด้วยทุกครั้ง